Aktualności

„Innowacyjne Lamele” – artykuł Przemysława Olszewskiego w RPT

W 2019r. przeprowadziliśmy próby polowe sit do kukurydzy o nazwie CZ3m. Sita te zostały wykorzystane przy zbiorze fasoli na suche nasiona oraz kukurydzy na ziarna.

Reportaż autorstwa Przemysława Olszewskiego został opublikowany w Nr 1/2019 Rolniczego Przeglądu Technicznego.

Cały reportaż dostępny do przeczytania w poniższym pliku: