Projekty Unijne

WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI OSKO-PLAST OSTRZYŻEK, KOSTYRA SPÓŁKA JAWNA POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII WYCINANIA LASEROWEGO Z OBRÓBKĄ MECHANICZNĄ NA PRASACH MIMOŚRODOWYCH W CELU URUCHOMIENIA WYTWARZANIA NOWEGO PRODUKTU – SITA ŻALUZJOWEGO ZE SKRZYDŁEM (LAMELĄ) DUŻYCH WYDAJNOŚCI LDW.

Działanie: 3.7 RPO WL 2014-2020.

dnia 26.04.2017 r. w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie firma OSKO-PLAST Ostrzyżek, Kostyra Sp. j. podpisała umowę o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie: 3.7 RPO WL 2014-2020.

Realizacja projektu polega na rozbudowie budynku produkcyjnego, zakupie wycinarki laserowej, spreżarki śrubowej, regałów wysokiego składowania, nożycowego elektrycznego wózka podnośnikowego, zgrzewarki z agregatem do schładzania oraz stacji roboczej wraz z monitorem, potrzebnych do uruchomienia produkcji innowacyjnego sita żaluzjowego ze skrzydłem (lamelą) dużych wydajności LDW.

Wartość projektu 3 274 070,50 PLN
Wkład funduszy europejskich 1 863 292,12 PLN