Projekty Unijne

WZROST KONKURENCYJNOŚCI OSKO-PLAST OSTRZYŻEK, KOSTYRA SPÓŁKA JAWNA POPRZEZ URUCHOMIENIE WYTWARZANIA NOWEGO, INNOWACYJNEGO PRODUKTU – SITA ŻALUZJOWEGO ZE SKRZYDŁEM (LAMELĄ) CZ3m, ORAZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI SIT ŻALUZJOWYCH Z WYKORZYSTANIEM NOWEJ TECHNOLOGII SPAWANIA OTWOROWEGO.

Działanie: 3.7 współfinansowanego ze środków europejskich.

Dnia 27.06.2019 r. w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie firma OSKO-PLAST Ostrzyżek, Kostyra Sp.j. podpisała umowę realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3. Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie: 3.7 współfinansowanego ze środków europejskich.

Realizacja projektu polega na:

– rozbudowie budynku usługowo – produkcyjnego o część magazynową i wiatę gospodarczą oraz budowę stanowisk spawalniczych z filtrowentylacją

– zakupie dedykowanego dla OSKO-PLAST  systemu IT, robota spawalniczego, regałów wysokiego składowania, półautomatu spawalniczego, potrzebnych do uruchomienia wytwarzania nowego innowacyjnego sita żaluzjowego ze skrzydłem (lamelą) CZ3m oraz do wdrożenia innowacyjnej technologii spawania otworowego sit żaluzjowych.

Wartość projektu 2 673 231,69 PLN
Wkład funduszy europejskich 1 476 300,04 PLN