Projekty Unijne

WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI OSKO-PLAST POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PROJEKTOWANIA, PRODUKCJI I KOMPLEKSOWEJ OBRÓBKI ELEMENTÓW METALOWYCH.

1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.

Miło nam poinformować, że:

dnia 10.11.2010 r. w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie firma OSKO-PLAST s. c. M. Ostrzyżek, Z. Kostyra Sp. j. podpisała umowę o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie: 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.

Wartość projektu 1 237 934 PLN
Wkład funduszy europejskich 516 732 PLN