Projekty Unijne

WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI OSKO-PLAST OSTRZYŻEK, KOSTYRA.

Działanie: 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.

dnia 23.01.2013 r. w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie firma OSKO-PLAST s. c. M. Ostrzyżek, Z. Kostyra Sp. j. podpisała umowę o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I.Przedsiębiorczość i Innowacje , Działanie: 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.

Realizacja projektu polega na zakupie nowych, innowacyjnych pras potrzebnych do uruchomienia produkcji podłogi podsiewacza i koszy sitowych kombajnów zbożowych.

Wartość projektu 713 400 PLN
Wkład funduszy europejskich 390 039 PLN