Projekty Unijne

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA W FIRMIE OSKO-PLAST OSTRZYŻEK, KOSTYRA SPÓŁKA JAWNA.

Działanie: 4.2 współfinansowanego ze środków europejskich.

dnia 07.02.2018 r. w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie firma OSKO-PLAST Ostrzyżek, Kostyra Sp.j. podpisała umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działanie: 4.2 współfinansowanego ze środków europejskich.

Realizacja projektu polega na zakupie i montażu INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ celem zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego firmy OSKO-PLAST Ostrzyżek, Kostyra Sp. j. poprzez dywersyfikacje dostaw energii oraz zwiększenie pozycji konkurencyjności poprzez bezpośrednie zastosowanie w działalności firmy nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań proekologicznych opartych o energię słoneczną.

Wartość projektu 176 284,58 PLN
Wkład funduszy europejskich 93 158,52 PLN