AKTIV 1110
Sieve box
Wymiary B x H:
800 x1900
kod produktu:
Extension sieve
Wymiary B x H:
732 x255
kod produktu:
Bottom sieve
Wymiary B x H:
732 x860
kod produktu:
732 x860
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
732 x860
kod produktu:
732 x860
kod produktu: