580
Upper sieve
Wymiary B x H:
825 x1160
kod produktu:
825 x1160
kod produktu:
Extension sieve
Wymiary B x H:
825 x310
kod produktu:
825 x310
kod produktu:
Grain Pan
Wymiary B x H:
815 x1720
kod produktu: