TX 32
Bottom sieve
Wymiary B x H:
1320 x1445
kod produktu:
80429217
1320 x1445
kod produktu:
1320 x1445
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
1320 x1440
kod produktu:
80748611
1320 x1440
kod produktu:
431943
1320 x1440
kod produktu:
430148
1320 x1445
kod produktu:
1320 x1440
kod produktu:
Pre sieve
Wymiary B x H:
1315 x755
kod produktu:
1315 x755
kod produktu:
1310 x741
kod produktu:
1310 x740
kod produktu:
Sieve box
Wymiary B x H:
1094 x1950
kod produktu:
1094 x1950
kod produktu:
1154 x2424
kod produktu:
Threshing drum wear plate
Wymiary B x H:
1287 x122
kod produktu:
1287 x122
kod produktu:
Concave
Wymiary B x H:
1312 x644
kod produktu:
9811203
1312 x644
kod produktu:
80913610, 1310X644X244
1312 x644
kod produktu:
80913610, 1310X644X244
1312 x644
kod produktu:
1312 x644
kod produktu: