CX 6080
Bottom sieve
Wymiary B x H:
756 x1358
kod produktu:
84097906
756 x1358
kod produktu:
756 x1358
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
733 x1358
kod produktu:
84097915 84442418
733 x1358
kod produktu:
84097915 84442418
756 x1358
kod produktu:
84442355 84176177
756 x1358
kod produktu:
756 x1358
kod produktu:
733 x1358
kod produktu:
733 x1358
kod produktu:
Pre sieve
Wymiary B x H:
756 x448
kod produktu:
756 x448
kod produktu:
756 x448
kod produktu:
732 x399
kod produktu:
Threshing drum wear plate
Wymiary B x H:
1550 x140
kod produktu:
1550 x140
kod produktu:
1480 x122
kod produktu:
Concave
Wymiary B x H:
1270a x1535
kod produktu:
1270a x1535
kod produktu:
x1535
kod produktu: