1545
Bottom sieve
Wymiary B x H:
1250 x1050
kod produktu:
80030024
1250 x1050
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
1250 x1050
kod produktu:
80030024
1250 x1050
kod produktu: