1530
Bottom sieve
Wymiary B x H:
990 x1020
kod produktu:
30117
990 x1020
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
995 x1055
kod produktu:
30117
995 x1055
kod produktu:
30117
990 x1020
kod produktu:
Grain Pan
Wymiary B x H:
995 x1840
kod produktu:
995 x1840
kod produktu: