810
Bottom sieve
Wymiary B x H:
1102 x1250
kod produktu:
1102 x1250
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
1102 x1250
kod produktu:
1102 x1250
kod produktu:
1102 x1250
kod produktu: