7244
Bottom sieve
Wymiary B x H:
1295 x1525
kod produktu:
1295 x1525
kod produktu:
1295 x1525
kod produktu:
Extension sieve
Wymiary B x H:
1295 x440
kod produktu:
1295 x440
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
1295 x1525
kod produktu:
1295 x1525
kod produktu:
1295 x1544
kod produktu: