29 XP
Bottom sieve
Wymiary B x H:
1360 x1200
kod produktu:
1360 x1200
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
1360 x1200
kod produktu:
1360 x1200
kod produktu:
Concave
Wymiary B x H:
1385 x539
kod produktu:
1385 x539
kod produktu: