975
Extension sieve
Wymiary B x H:
1235 x460
kod produktu:
AZ38259 AZ12620
1235 x460
kod produktu:
1235 x460
kod produktu:
Sieve box
Wymiary B x H:
1245 x1818
kod produktu:
AZ29239, AZ22797, AZ27701
1250 x2050
kod produktu:
AZ44581
x1250
kod produktu:
AZ29301, AZ40311
Grain Pan
Wymiary B x H:
1236 x1750
kod produktu:
AZ23116, AZ28790 W, AZ27697, AZ27698, AZ27940, Z38466
1250 x460
kod produktu:
AZ28790, AZ10718, AZ40642,AZ40718
Bottom sieve
Wymiary B x H:
1235 x1522
kod produktu:
AZ22799
1235 x1522
kod produktu:
Concave
Wymiary B x H:
1290 x665
kod produktu:
AZ17518, AZ34046
1290 x665
kod produktu:
AZ17518, AZ34046
1290 x665
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
1235 x1522
kod produktu:
AZ22798
1235 x1522
kod produktu:
AZ22798
1235 x1522
kod produktu:
1235 x1522
kod produktu: