965H
Bottom sieve
Wymiary B x H:
975 x1525
kod produktu:
975 x1525
kod produktu:
Extension sieve
Wymiary B x H:
975 x450
kod produktu:
AZ38262
Upper sieve
Wymiary B x H:
975 x1525
kod produktu:
AZ22801
975 x1525
kod produktu: