730
Upper sieve
Wymiary B x H:
1235 x1260
kod produktu:
AZ12767
Bottom sieve
Wymiary B x H:
1235 x1230
kod produktu:
AZ13063
1235 x1230
kod produktu: