2264
Bottom sieve
Wymiary B x H:
800 x1600
kod produktu:
AZ43468
800 x1600
kod produktu:
Extension sieve
Wymiary B x H:
800 x477
kod produktu:
AZ43470
800 x479
kod produktu:
AZ43470
Upper sieve
Wymiary B x H:
800 x1495
kod produktu:
AZ43469 AZ49147
800 x1495
kod produktu:
AZ48352
800 x1495
kod produktu:
Grain Pan
Wymiary B x H:
70 x633
kod produktu: