2054
Bottom sieve
Wymiary B x H:
1333 x1590
kod produktu:
AZ43465
1333 x1590
kod produktu:
Extension sieve
Wymiary B x H:
1333 x470
kod produktu:
AZ49145
1333 x470
kod produktu:
AZ49145
Upper sieve
Wymiary B x H:
1333 x1500
kod produktu:
AZ49145 AZ43466
1333 x1500
kod produktu:
AZ48351
1333 x1500
kod produktu:
Grain Pan
Wymiary B x H:
70 x633
kod produktu:
Threshing drum wear plate
Wymiary B x H:
1368 x131
kod produktu: