E517
Pre sieve
Wymiary B x H:
740 x515
kod produktu:
740 x515
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
740 x895
kod produktu:
740 x895
kod produktu:
740 x895
kod produktu:
Extension sieve
Wymiary B x H:
740 x384
kod produktu:
740 x384
kod produktu:
740 x384
kod produktu:
Bottom sieve
Wymiary B x H:
740 x1269
kod produktu:
740 x1269
kod produktu: