Laverda 3700
Bottom sieve
Wymiary B x H:
1295 x1383
kod produktu:
1295 x1383
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
1295 x1870
kod produktu:
1295 x1870
kod produktu:
1295 x1370
kod produktu:
1295 x1370
kod produktu:
Concave
Wymiary B x H:
694 x1342
kod produktu:
680 x1342
kod produktu: