8300
Upper sieve
Wymiary B x H:
810 x1810
kod produktu:
810 x1810
kod produktu:
Concave
Wymiary B x H:
1665 x661
kod produktu:
1665 x661
kod produktu: