6330
Extension sieve
Wymiary B x H:
810 x400
kod produktu:
810 x400
kod produktu:
Bottom sieve
Wymiary B x H:
810 x1400
kod produktu:
810 x1400
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
810 x1400
kod produktu:
810 x1400
kod produktu:
810 x1400
kod produktu: