6300 C
Extension sieve
Wymiary B x H:
766 x435
kod produktu:
766 x435
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
766 x1547
kod produktu:
766 x1547
kod produktu: