5255 L MCS
Bottom sieve
Wymiary B x H:
1295 x1525
kod produktu:
1295 x1525
kod produktu:
Extension sieve
Wymiary B x H:
1290 x437
kod produktu:
1290 x437
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
1295 x1525
kod produktu:
1295 x1544
kod produktu: