5465
Grain Pan
Wymiary B x H:
260 x1687
kod produktu:
260 x1687
kod produktu:
Extension sieve
Wymiary B x H:
1075 x480
kod produktu:
5SRR680295
1075 x480
kod produktu:
Bottom sieve
Wymiary B x H:
1075 x1312
kod produktu:
1075 x1312
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
1075 x1312
kod produktu:
5SRR680356 5SRR707719
1075 x1312
kod produktu:
1075 x1312
kod produktu: