35.80
Bottom sieve
Wymiary B x H:
1052 x1405
kod produktu:
1052 x1405
kod produktu:
Extension sieve
Wymiary B x H:
1052 x205
kod produktu:
1052 x205
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
1055 x1210
kod produktu:
1055 x1210
kod produktu:
1052 x995
kod produktu:
600 x1669
kod produktu: