2385
Bottom sieve
Wymiary B x H:
974 x1338
kod produktu:
974 x1338
kod produktu:
974 x1338
kod produktu:
Extension sieve
Wymiary B x H:
974 x210
kod produktu:
974 x210
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
974 x1338
kod produktu:
974 x1338
kod produktu:
974 x1550
kod produktu:
974 x1550
kod produktu: