Tucano 440
Bottom sieve
Wymiary B x H:
760 x1275
kod produktu:
760 x1275
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
688 x1739
kod produktu:
553541,1
688 x1739
kod produktu:
688 x1739
kod produktu:
Threshing drum wear plate
Wymiary B x H:
1560 x139
kod produktu:
1560 x138
kod produktu:
Concave
Wymiary B x H:
518 x195
kod produktu:
7775310
1572 x605
kod produktu:
7775310
196 x518
kod produktu:
517 x194
kod produktu: