Tucano 340
Bottom sieve
Wymiary B x H:
760 x1275
kod produktu:
760 x1275
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
688 x1739
kod produktu:
553541,1
688 x1739
kod produktu:
688 x1739
kod produktu:
Concave
Wymiary B x H:
515 x516
kod produktu:
6628080
515 x516
kod produktu:
515 x516
kod produktu: