8-71
Bottom sieve
Wymiary B x H:
954 x1092
kod produktu:
Extension sieve
Wymiary B x H:
954 x290
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
954 x1005
kod produktu: