431 w.2
Bottom sieve
Wymiary B x H:
954 x885
kod produktu:
Extension sieve
Wymiary B x H:
954 x290
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
954 x800
kod produktu: