1440
Bottom sieve
Wymiary B x H:
1142 x1304
kod produktu:
1142 x394
kod produktu:
Pre sieve
Wymiary B x H:
1125 x450
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
1140 x1570
kod produktu:
1140 x1570
kod produktu: