1420
Bottom sieve
Wymiary B x H:
925 x1310
kod produktu:
925 x1310
kod produktu:
Extension sieve
Wymiary B x H:
850 x310
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
910 x1570
kod produktu:
910 x1570
kod produktu: