Z056
Extension sieve
Wymiary B x H:
1246 x560
kod produktu:
1246 x560
kod produktu:
1240 x540
kod produktu:
Bottom sieve
Wymiary B x H:
1246 x1050
kod produktu:
1240 x1050
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
1240 x1050
kod produktu:
1246 x1050
kod produktu:
1246 x1050
kod produktu: