BS Z110
Bottom sieve
Wymiary B x H:
1250 x1470
kod produktu:
1250 x1470
kod produktu:
Pre sieve
Wymiary B x H:
1250 x745
kod produktu:
1250 x745
kod produktu:
1250 x745
kod produktu:
Upper sieve
Wymiary B x H:
1250 x1470
kod produktu:
1250 x1470
kod produktu:
150 x1470
kod produktu: