Flaga PL
Flaga EN
Flaga RU

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie
Franciszka Stefczyka 3b, 20-151 Lublin 81 441 67 38 http://www.rpo.lubelskie.pl/

 

Punkty informacyjne:
 

PUNKT INFORMACYJNY w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

Przyjdź: ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
Zadzwoń: 0  800 888 776 (Bezpłatna infolinia), 81 44 16 750
Napisz: rpo@lubelskie.pl, drr@lubelskie.pl


PUNKT INFORMACYJNY w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (dla przedsiębiorców)

Przyjdź: ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
Zadzwoń: 81-46-23-831 lub 81-46-23-812.
Napisz: lawp@lubelskie.pl


PUNKT INFORMACYJNY Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich Magdalena Sulowska, Mariusz Rudzki 

Przyjdź: ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
Zadzwoń: 81 44 16 864, 81 44 16 865, INFOLINIA: 0 800 175 151
Napisz: kontakt@feu.lubelskie.pl
 

Dotacja RPO WL 2010
 

Miło nam poinformować , że

1) dnia 10.11.2010 r. w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie firma OSKO-PLAST s. c. M. Ostrzyżek, Z. Kostyra podpisała umowę o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje , Działanie: 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.


TYTUŁ PROJEKTU:

"WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI OSKO-PLAST POPRZEZ WDROĹťENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PROJEKTOWANIA, PRODUKCJI I KOMPLEKSOWEJ OBRÓBKI ELEMENTÓW METALOWYCH"

Realizacja projektu polega na zakupie nowych
- maszyn i urządzeń potrzebnych do uruchomienia produkcji wytrząsaczy żaluzjowych kombajnów zbożowych
- maszyn CNC do obróbki skrawaniem
- oprogramowania CAD/CAM do komputerowego projektowania elementów metalowych i generowania kodów odróbkowych na maszyny numeryczne.

Całkowita wartość projektu : 1 237 934 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR : 516 732 PLN


2) dnia 23.01.2013 r. w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie firma OSKO-PLAST s. c. M. Ostrzyżek, Z. Kostyra podpisała umowę o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje , Działanie: 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.


TYTUŁ PROJEKTU:

"WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI OSKO-PLAST POPRZEZ ZAKUP INNOWACYJNYCH MASZYN DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ BLACH"

Realizacja projektu polega na zakupie nowych, innowacyjnych pras potrzebnych di uruchomiwnia produkcji podłogi podsiewacza i koszy sitowych kombajnów zbozowych.

Całkowita wartość projektu : 713 400 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR : 406 000 PLN