Dotacje

Dane kontaktowe

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie

ul. Franciszka Stefczyka 3b
20-151 Lublin
tel: +48 81 44 16 750
tel: +48 81 44 16 738
Bezpłatna infolinia: 0 800 888 776
rpo@lubelskie.pl

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (dla przedsiębiorców)

ul. Wojciechowska 9a
20-704 Lublin
tel: +48 81 46 23 831
tel: +48 81 46 23 812
lawp@lubelskie.pl

Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich
Magdalena Sulowska, Mariusz Rudzki

ul. Franciszka Stefczyka 3b
20-151 Lublin
tel: +48 81 44 16 864
tel: +48 81 44 16 865
Bezpłatna infolinia: 0 800 175 151
kontakt@feu.lubelskie.pl

Dotacja RPO WL 2010

Miło nam poinformować, że:

1) dnia 10.11.2010 r. w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie firma OSKO-PLAST s. c. M. Ostrzyżek, Z. Kostyra Sp. j. podpisała umowę o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie: 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.

Tytuł projektu:

“WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI OSKO-PLAST POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PROJEKTOWANIA, PRODUKCJI I KOMPLEKSOWEJ OBRÓBKI ELEMENTÓW METALOWYCH.”

Realizacja projektu polega na zakupie nowych:
– Maszyn i urządzeń potrzebnych do uruchomienia produkcji wytrząsaczy żaluzjowych kombajnów zbożowych.
– Maszyn CNC do obróbki skrawaniem.
– Oprogramowania CAD/CAM do komputerowego projektowania elementów metalowych i generowania kodów odróbkowych na maszyny numeryczne.

Całkowita wartość projektu: 1 237 934 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 516 732 PLN

2) dnia 23.01.2013 r. w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie firma OSKO-PLAST s. c. M. Ostrzyżek, Z. Kostyra Sp. j. podpisała umowę o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I.Przedsiębiorczość i Innowacje , Działanie: 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.

Tytuł projektu:

“WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI OSKO-PLAST OSTRZYŻEK, KOSTYRA.”

Realizacja projektu polega na zakupie nowych, innowacyjnych pras potrzebnych do uruchomienia produkcji podłogi podsiewacza i koszy sitowych kombajnów zbożowych.

Całkowita wartość projektu: 713 400 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 390 039 PLN

3) dnia 26.04.2017 r. w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie firma OSKO-PLAST Ostrzyżek, Kostyra Sp. j. podpisała umowę o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie: 3.7 RPO WL 2014-2020.

Tytuł projektu

“WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI OSKO-PLAST OSTRZYŻEK, KOSTYRA SPÓŁKA JAWNA POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII WYCINANIA LASEROWEGO Z OBRÓBKĄ MECHANICZNĄ NA PRASACH MIMOŚRODOWYCH W CELU URUCHOMIENIA WYTWARZANIA NOWEGO PRODUKTU – SITA ŻALUZJOWEGO ZE SKRZYDŁEM (LAMELĄ) DUŻYCH WYDAJNOŚCI LDW.”

Realizacja projektu polega na rozbudowie budynku produkcyjnego, zakupie wycinarki laserowej, spreżarki śrubowej, regałów wysokiego składowania, nożycowego elektrycznego wózka podnośnikowego, zgrzewarki z agregatem do schładzania oraz stacji roboczej wraz z monitorem, potrzebnych do uruchomienia produkcji innowacyjnego sita żaluzjowego ze skrzydłem (lamelą) dużych wydajności LDW.

Całkowita wartość projektu: 3 274 070,50 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 1 863 292,12 PLN

4) dnia 07.02.2018 r. w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie firma OSKO-PLAST Ostrzyżek, Kostyra Sp.j. podpisała umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działanie: 4.2 współfinansowanego ze środków europejskich.

Tytuł projektu

“INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA W FIRMIE OSKO-PLAST OSTRZYŻEK, KOSTYRA SPÓŁKA JAWNA.”

Realizacja projektu polega na zakupie i montażu INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ celem zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego firmy OSKO-PLAST Ostrzyżek, Kostyra Sp. j. poprzez dywersyfikacje dostaw energii oraz zwiększenie pozycji konkurencyjności poprzez bezpośrednie zastosowanie w działalności firmy nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań proekologicznych opartych o energię słoneczną.

Całkowita wartość projektu: 176 284,58 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 1 863 292,12 PLN