Flaga PL
Flaga EN
Flaga RU

RODO

Polityka prywatności
Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na
urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług
świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez OSKO-PLAST.

§ 1 Definicje

1. Administrator – OSKO-PLAST Ostrzyżek, Kostyra sp. j. z siedzibą Stara Dąbia 9, 08-
500 Ryki, NIP 716-22-55-739, REGON 430980557, który świadczy usługi drogą
elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach
Użytkownika.
2. Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane
i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron
internetowych Serwisu.
3. Cookies Administratora – Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze
świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne – Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za
pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Serwis – stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy,
działającą w domenie http://osko-plast.pl/
6. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje
dostęp do stron internetowych Serwisu.
7. Użytkownik – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa
mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa
o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników
wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te
pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika
i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają
nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną
wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale
usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia
Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia
nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie
pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do
swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie
możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§ 3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Serwisu, a w
szczególności do:
a. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio
wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
b. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu
Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
Użytkownik.
2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika
w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
a. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik
nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności
weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
3. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania treści
multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego
serwisu internetowego oraz w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za
pośrednictwem narzędzi analitycznych.
§ 4 Określenie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies
do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim,
Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą
konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby
blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej
bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej przedstawiamy jak
można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania
plików Cookies:
- przeglądarka Internet Explorer ;
- przeglądarka Mozilla Firefox ;
- przeglądarka Chrome ;
- przeglądarka Safari ;
- przeglądarka Opera .
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji
w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSKO-PLAST Ostrzyżek, Kostyra sp.
j. z siedzibą Stara Dąbia 9, 08-500 Ryki, NIP 716-22-55-739, REGON 430980557
2. Nie mamy obowiązku wyznaczania Inspektora ochrony danych, w sprawie przetwarzania
danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 608033691 lub mailowo:
biuro@osko-plast.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- realizacji umowy,
- przekazywania informacji o ofercie i działalności firmy,
- prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa,

- wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
- drobnych czynności życia codziennego
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/b/c/d/f oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na
podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia
umowy, bądź na podstawie przepisów o archiwizacji.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji
w/w celu.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania.

 

Obowiązek informacyjny.pdf

 

Przetargi

 

OSKO-PLAST
Ostrzyżek, Kostyra sp. j.


Stara Dąbia 9
08-500 Ryki

tel. (+48 81) 865 61 15
tel. kom. +48 608 033 683
tel. kom. +48 608 033 691

e-mail: info@osko-plast.pl

Aktualne postępowania przetargowe:
 

Postępowanie przetargowe na zakup zgrzewarki z agregatem do schładzania

Data upublicznienia: 19-09-2017 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data upublicznienia: 06 -10 - 2017 r.

Informacja z postępowania na zakup zgrzewarki z agregatem do schładzania


Postępowanie przetargowe na Zakup sprężarki śrubowej

Data upublicznienia: 11 - 08 - 2017 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data upublicznienia: 01-09-2017 r.

Informacja z postępowania przetargowego na zakup sprężarki śrubowej


Postępowanie przetargowe na Zakup nożycowego elektrycznego wózka podnośnikowego

Data upublicznienia: 11 - 08 - 2017 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data upublicznienia: 01-09-2017 r.

Informacja z postępowania przetargowego na zakup nożycowego elektrycznego wózka podnośnikowego


Postępowanie przetargowe na Zakup regałów wysokiego składowania

Data upublicznienia: 11 - 08 - 2017 r.

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data upublicznienia: 01-09-2017 r.

Informacja z postępowania przetargowego na zakup regałów wysokiego składowania


Postępowanie przetargowe na rozbudowę budynku produkcyjnego - część 3 - instalacje sanitarne

Data upublicznienia: 17 - 11 - 2016 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Przedmiar robót

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań

Edytowalna wersja czynności z przedmiaru robót

Data upublicznienia: 21-12-2016

Informacja z postępowania przetargowego na rozbudowę budynku produkcyjnego - część 3 - instalacje sanitarne


Postępowanie przetargowe na rozbudowę budynku produkcyjnego - część 2 - branża elektryczna.

Data upublicznienia: 15-11-2016 r.

Zapytanie ofertowe pdf

Załącznik nr 1 - Przedmiar robót

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań

Edytowalna wersja czynności z przedmiaru robót

Data upublicznienia: 15 - 12 - 2016 r.

Informacja z postępowania przetargowego na rozbudowę budynku produkcyjnego - część 2 - branża elektryczna


 

Postępowanie przetargowe na dostarczenie przenośnej stacji roboczej wraz z dodatkowym monitorem.

Data upublicznienia: 14 - 11 - 2016 r.

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1

Data upublicznienia: 28 - 11 - 2016 r.

Informacja z postępowania przetargowego na dostarczenie przenośnej stacji roboczej z dodatkowym monitorem


Postępowanie przetargowe na rozbudowę budynku produkcyjnego - część 1 - roboty budowlane.

Data upublicznienia: 19 - 09 - 2016 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Przedmiar robót dla zadania 1
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Załącznik nr 3 Oświadczenie

 

Data upublicznienia: 17 - 10 - 2016 r.

Informacja z postępowania ofertowego na Rozbudowę budynku produkcyjnego OSKO-PLAST

 


 

Pozostałe aktualności:

 

Miło nam poinformować Państwa ,że z końcem roku 2017 uruchomiliśmy produkcję sit żaluzjowych z
lamelą dużych wydajności w technologii połączenia wycinania laserowego z obróbką mechaniczną na
prasach mimośrodowych. Produkty wytwarzane w tej technologii są już w naszej ofercie.


 

 

ZWROT PODATKU VAT DLA KUPUJĄCYCH SPOZA UE W OSKO-PLAST

TAX FREE FOR TOURISTS

 

1. REGULAMIN ZWROTU PODATKU DLA KUPUJĄCYCH POZA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ

2. ĐŸĐ ĐĐ’Đ˜Đ›Đ ВОЗВРАТА НДС ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГРАЖДАНАМИ СТРАН ЕВРОСОЮЗА.

3. THE TAX RETURN REGULATIONS FOR BUYERS WHO DO NOT LIVE IN THE EUROPEAN UNION TERRITORY

4. Regelwerk für die Rückerstattung der Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) für Käufer außerhalb der Europäischen Union

 

1. REGULAMIN ZWROTU PODATKU DLA KUPUJĄCYCH POZA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ

TAX FREE jest to możliwość zwrotu podatku VAT od zakupionych towarów i usług w naszej firmie przez osoby, które nie posiadają miejsca stałego zamieszkania na terytorium UE. Wartość zakupów dokonanych w Osko-Plast w danym dniu musi przewyższyć kwotę brutto 200 PLN. Kupujący chcąc skorzystać ze zwrotu podatku w procedurze TAX FREE powinien:

1. Ponadto musi podać serię, numer oraz nazwę kraju swojego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość kupującego. 

2. Po zrealizowaniu zamówienia kupujący dostaje wraz z towarem od naszej firmy paragon z kasy rejestrującej oraz dokument „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”.

3. Z dokumentu „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” wynika kwota podatku zapłaconego przy zakupie danego towaru lub usługi która równa się podatkowi na paragonie z kasy rejestrującej.

4. Na dokumencie „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” muszą być dane kupującego takie jak nazwisko i imię, adres (kraj, miejscowość, nazwa ulicy, numer domu lub lokalu) oraz dane z paszportu lub innego dokumentu podane w punkcie 3.

5. Kupujący podpisuje się wyraźnie w miejscu wykropkowanym pod swoim nazwiskiem i imieniem w dokumencie „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”.

6. Kupujący z towarem i dokumentami podanymi powyżej przekracza granicę Unii Europejskiej.

7. Podczas przekraczania granicy Unii Europejskiej należy pokazać celnikowi towar w nienaruszonym stanie oraz paragon z kasy rejestrującej i dokument „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”.

8. Celnik ma obowiązek podstemplować dokument „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” oraz wpisać miejsce i datę wywozu.

9. Dokument „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” z pieczątką celnika Unii Europejskiej oraz wpisaną datą i miejscem wywozu upoważnia do zwrotu podatku VAT.

10. Proszę drukowanymi literami wpisać numer konta bankowego w formacie IBAN i kod SWIFT banku oraz dane właściciela konta na które ma zostać przekazany podatek VAT na dole we wskazanym miejscu dokumentu „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”.

11. Tak przygotowany dokument proszę dostarczyć na adres: OSKO-PLAST s.c.,  M. Ostrzyżek, Z Kostyra, Stara Dąbia 9, 08-500 Ryki, POLSKA, nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

W Polsce zasady zwrotu VAT podróżnych reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz przepisy wykonawcze do ustawy - rozporządzenia Ministra Finansów.

Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług - Dział XII, rozdział 6, art. 126 - 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm) i Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. (Dz.U. Nr 68 poz. 361 2011 rok)

 

2. ĐŸĐ ĐĐ’Đ˜Đ›Đ ВОЗВРАТА НДС ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГРАЖДАНАМИ СТРАН ЕВРОСОЮЗА.

TAX FREE – это возможность возврата НДС от стоимости приобретаемых товаров и усНуг в Osko-Plast для лиц, но проживающих на территории ЕС. При этом, стоимость пОкупОк, совершенных в Osko-Plast, дОНМна превышать 200 PLN. Покупателям, желающим воспользоваться усНугОК TAX FREE необходимо:

1. Указать название страны, серию, номер паспорта, или другого документа, удостоверяющего личность покупателя.

2. После реализации СакаСа покупатель получает вместе с товаром кассовый чек, Đ° также документ „ВОЗВРАТ НДС / TAX FREE FOR TOURISTS”.

3. В документе („ВОЗВРАТ НДС / TAX FREE FOR TOURISTS”) укаСана суППа НДС, оплаченная при пОкупко товара иНи усНуги, которая дОНМна совпадать с данными кассОвОгО чека.

4. В документе („ВОЗВРАТ НДС / TAX FREE FOR TOURISTS”) должны быть указаны следующие данные покупателя: имя, фамилия, адрес (страна, город, наСванио улицы, номер дОПа и квартиры), Đ° также паспортные данные иНи данные другого документа, удостоверяющего личность покупателя.

5. Покупатель ставит свою подпись в укаСаннОП месте в документе „ВОЗВРАТ НДС / TAX FREE FOR TOURISTS”.

6. Покупатель с товаром и оформленными документами, указанными выше пересекает границу ЕС.

7. Во время пересечения границы ЕС необходимо предъявить товар в упакОвко, кассовый чек и документ „ВОЗВРАТ НДС / TAX FREE FOR TOURISTS” таможенному инспектору.

8. Таможенный инспектор дОНМон ĐżĐžŃŃ‚Đ°Đ˛Đ¸Ń‚ŃŒ ĐżĐľŃ‡Đ°Ń‚ŃŒ Đ˝Đ° Đ´ĐžĐşŃƒĐźĐľĐ˝Ń‚Đľ „ВОЗВРАТ НДС / TAX FREE FOR TOURISTS”, Đ° также указать место и дату вывоза товара.

9. Документ „ВОЗВРАТ НДС / TAX FREE FOR TOURISTS” с печатью таможенного инспектора ЕС, указанным место и датой вывоза, является ОснОваниоП для возврата НДС.

10. Просим Вас в документе „ВОЗВРАТ НДС / TAX FREE FOR TOURISTS” в укаСаннОП месте печатными йукваПи вписать номер счета в формате IBAN и кОд SWIFT йанка, Đ° также данные получателя счета, на который дОНМон быть возвращен НДС.

11. Оформленный документ „ВОЗВРАТ НДС / TAX FREE FOR TOURISTS” необходимо доставить пО адресу:OSKO-PLAST s.c.,  M. Ostrzyżek, Z Kostyra, Stara Dąbia 9, 08-500 Ryki, Poland Đ˝Đľ ĐżĐžĐˇĐ´Đ˝ĐľĐľ 90 Đ´Đ˝ĐľĐš ŃĐž Đ´Đ˝ŃĐżŃ€Đ¸ĐžĐąŃ€ĐľŃ‚ения Ń‚Овара

12. Кассовый чек покупатель оставляет у себя. Отсутствие кассового чека исключает возможность возврата товара, купленного в Osko-Plast.

 

3. THE TAX RETURN REGULATIONS FOR BUYERS WHO DO NOT LIVE IN THE EUROPEAN UNION TERRITORY

TAX FREE is this the possibility of the return of the tax of VAT from bought goods and services in our company by the persons who do not possess the place of solid residence on the territory of UE. The value of accomplished purchases in Osko-Plast in the given day has to top the sum of the gross 200 PLN.  Customers who would like to benefit from the above offer of the return of the tax ought to consider the following procedure TAX FREE:
1.    Customer has to fill in the information about the series, the number and  name the country of  passport or another document presenting the buyer identity. 
2.    Altogether with goods from our company the customer receives, after accomplishing the order, the fiscal cash desk receipt and the document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”.
3.   „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”  results in the sum of the tax paid altogether with the purchased goods or service which he equals tax on the receipt from fiscal cash desk recording.
4.    The document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” has to include information about the customer such as surname and name, address (country, locality, the name of street, the number of house or premises) and data included in passport or another document mentioned in point 3.
5.    The customer clearly signs up in place dotted under his surname and name in the document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”.
6.    Customers cross the border of the European Union altogether with the above mentioned documents.
7.    While crossing the border of European Union customers should show goods and the receipt from the fiscal cash desk to customs officer in the intact statealong with the document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”.
8.    Customs officer has the duty to stamp the document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS” and to write place and the date of transportation.
9.    The document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”stamped by the customs officer of European Union and the written date and the place of transportation authorizes to the return of the tax of VAT.
10.    Please use printed letters writing the number of the bank account in the format IBAN and the code SWIFT of the bank and point out the account on which the tax of VAT has to be passed on. There is a special place on the document „Zwrot VAT dla podróżnych TAX FREE FOR TOURISTS”to be filled in with the bank account number.
11.    Please deliver the document on the address: OSKO-PLAST s.c.,  M. Ostrzyżek, Z Kostyra, Stara Dąbia 9, 08-500 Ryki, POLSKA, not later than in the last day of the third following month after the month in which the purchase took place.
12.    Customers keep the receipt from fiscal cash desk recording and do not send it back with other documents. Sending back the receipt will results in the lack of the possibility of complaint.

The law regulates  the tax from goods and services and the excise tax in the Poland of the principle of the return of traveller VAT and executive recipes to the law - Ministry of Finance decree.
Law from 11 March 2004 about the tax from goods and services - XII Dział, 126 undressed 6, art. - 130 (Dz.U. No. 54 of p. 535 from późn. zm) and Ministry of Finance decree from the day 28 of March 2011 r. (Dz.U. Nr 68 of p. 361 2011r)